13 nov. '08 | Stubnitz, Amsterdam
16 nov. '08 | Stompin' Festival, Hellevoetsluis